×

FotoTin Buồn
20.10.2018 - TTMV - Borsum

Ông Thadeo Nguyễn Kỳ Thanh Đã qua đời vào lúc 3g12 phút ngày thứ sáu, 05.10.2018 tại Hamburg, Đức Quốc, Hưởng dương 57 tuổi Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 11g30 thứ ba, ngày 23.10.2018 tại St. Agnès Tonndorf Jenfelder Alle 79 - 22045 Hamburg Sau Thánh Lễ là Nghi thức hạ huyệt tại Nghĩa Trang Rahlstedt Am Friedhof 11 - 22149 Hamburg

FotoTin Buồn
30.04.2018 - TTMV-Borsum

Ông Đa Minh Nguyễn Viết Biểu Đã qua đời vào lúc 15g ngày thứ bảy, 28.04.2018 tại Hamburg, Đức Quốc Hưởng thọ 81 tuổi Thánh lễ sẽ được thông báo sau. Giờ đọc kinh cầu nguyện cho Ông Đa Minh Nguyễn Viết Biểu, bắt đầu từ Chúa Nhật 29.04.18 cho đến Thứ Ba 01.05.18 vào lúc 17g mỗi ngày, tại tư gia AC Thao - Phương.
Sonnenweg 17 22045 Hamburg
Chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Đa Minh được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen.

FotoÔng Giuse Nguyễn Văn Nhường, cộng đoàn Thánh Giuse Khang - Hamburg đã an nghỉ trong Chúa ngày 07.11.2017 tại HH
28.11.2017 - TTMV-Borsun

Ông Giuse Nguyễn Văn Nhường Sinh ngày 10.10.1947 tại Bùi Chu Việt Nam, đã được Chúa gọi về lúc 00:15giờ, ngày 26.11.2017 tại Hamburg, Đức Quốc, hưởng thọ 70 tuổi. Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 10:00giờ, ngày thứ Năm 07.12.2017 tại nhà thờ St. Agnes Tonndorf, Jenfelder Allee 79, 22045 Hamburg Nghi thức hạ huyệt sau Thánh lễ sẽ được cử hành tại Nghĩa Trang Rahlstedt. Am Friedhof 11, 22149 Hamburg