×

Foto
TAM NHẬT TĨNH TÂM 2023
28.09.2023 - TTMV - Borsum
FotoCÁO PHÓ
Thày Phó Tế
Vincentê Nguyễn Công Trứ
được Chúa gọi về
ngày 05.08.2023
tại Oldenburg

Thánh Lễ an táng sẽ được cử hành vào lúc 10g ngày thứ sáu 11.08.2023
tại Thánh đường St. Marien
Friesenstraße 15
26121 Oldenburg