T I N  B U Ồ N

R I P

 


Linh mục Peter Wegner

 

sau 16 năm với thiên chức Linh Mục phục vụ Hội Thánh

đă ra đi bất ngờ vào thứ sáu, 04.3.2016

tại nhà xứ St. Agnes, Hamburg-Tonndorf.

Hưởng thọ 58 tuổi.

 

 

Thánh Lễ An Táng do Đức TGM Stefan Heße chủ tế sẽ được cử hành

 vào lúc 10g – thứ hai, ngày 14.03.2016

tại thánh đường St. Agnes

Jenfelser Allee 79 – 22045 Hamburg

 

Từ năm 2009 linh mục Peter Wegner đă được bổ nhiệm

làm Cha xứ của họ đạo St. Agnes tại Hamburg-Tonndorf,

là nơi có nhiều người công giáo Việt Nam đang sinh sống

và thường xuyên tham dự các Thánh Lễ tại đây.

 

Mới đây nhất, vào ngày Chúa nhật 14.2.2016

Ca Đoàn Thánh Linh và cha tuyên úy Phaolô Phạm Văn Tuấn

đă tham dự thánh lễ đồng tế chung với cha Peter Wegner

dịp giáo xứ St. Agnes kỷ niệm 50 năm khánh thành nhà thờ St. Agnes

 

Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam xin thông báo

đến Ban Đại Diện, Ca Đoàn Thánh Linh, các Hội Đoàn

và giáo dân Việt Nam tại Hamburg

hiệp ư nhớ đến cha xứ Peter Wegner trong lời cầu nguyện

và có thể đến tham dự Thánh Lễ An Táng

cũng như tiễn đưa Ngài đến nơi an nghỉ ngàn thu.

 

Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa linh hồn linh mục Peter Wegner vào Thiên Quốc.
Xin các Thánh Tử Đạo đón tiếp vào thành thánh Giêrusalem mới và vĩnh cửu.
Chúa phán: "Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ sống đời đời".
 
- Lạy Chúa xin cho linh hồn
Linh mục Peter Wegner được nghỉ yên muôn đời.
- Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên
Linh mục Peter Wegner.

 

 

Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Việt Nam

Lm. tuyên úy Phaolô Phạm Văn Tuấn kính báo