1671429
Những lời ngợi khen dành cho Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô Thuận
...
´Làm sao chúng ta có thể quên được những nét đặc biệt của sự đơn sơ và thân thiện của ĐHY Phanxicô X. Nguyễn Văn Thuận?´