×

FotoTin Buồn: Bà Nguyễn Mai Tuy, Thân mẫu chị Đinh Diệu Thanh đã qua đời ngày 12.05.2017 tại Hamburg hưởng thọ 84 tuổi.

Tang lễ sẽ cử được cử hành vào lúc 9g30 sáng ngày thứ sáu 26.05.2017 tại nghĩa t́rang Öjenngdorf, Kappele 3 - Manshardtstraße 200, 22119 Hamburg.