×

Thiếu Nhi Hamburg dâng hoa Đức Mẹ - 1
18.05.2008 - Nhiếp Ảnh: Bình-Quang

Thiếu Nhi Hamburg dâng hoa Đức Mẹ - 2
18.05.2008 - Nhiếp Ảnh: Bình-Quang

Thiếu Nhi Wedel dâng hoa Đức Mẹ
01.05.2008 - Nhiếp Ảnh: Thái-Thịnh

KDNR
01.01.2007 - BĐD

19508716