×

FotoHãy thắp lên một ngọn nến
12.11.2008 - TTMV-Borsum

Một truyện cổ tích kể lại rằng, ngày xưa một vị vua nhân hậu có 2 người con trai khôi ngô tuấn tú tài giỏi. Khi vị vua này tuổi đã về già và muốn truyền ngôi cho một trong hai con ...

FotoChỉ dẫn đường đến Trung Tâm Mục Vụ Borsum
10.11.2008 - TTMV-Borsum

Từ hướng Bắc - (Hamburg, Hannover) Lấy Autobahn A7 chạy theo hướng Kassel tới Hildesheim ra Ausfahrt Hildesheim - Drispenstedt thì xuống quẹo tay trái vào đường B 494 hướng Harsum và Peine ...

Fotomucvu-borsum.de (2001-08.2008)


Trang Web mucvu-borsum.de đầu tiên
Được cập nhật đến mùa hè 2008

Danh Sách Các Linh Mục Tuyên Úy Việt Nam Tại Đức
05.11.2008 - Mục Vụ Công Giáo Việt Nam miền Ðông Bắc Ðức

FotoHãy Châm Sáng Tôi

Cây Diêm Quẹt nói với Cây Nến rằng: - "Tôi có nhiệm vụ châm sáng cho Anh." Cây Nến trả lời trong vẻ lo sợ: - "Điều đó không được! Khi tôi cháy sáng thì ngày sống của tôi bị thu ngắn lại và lúc đó chẳng còn ai khen ngợi vẻ đẹp của tôi nữa."...