×

FOTOS: Cộng Đoàn Lüneburg mừng Lễ Giáng Sinh 2016
01.02.2017 - Ghi hình: Thanh Châu & Đức HuânVăn Chương
FotoFOTO_4: Tam Nhật Tĩnh Tâm 2016 tại Hamburg.
16.10.2016 - Ghi hình: Đoàn Thắng

Giờ Chầu Thánh Thể vào tối thứ bẩy, 08.10.2016. Kết thúc ngày thứ bẩy các Tham Dự Viên được chúc lành Thánh Thể cho từng người.

FotoFOTO_3: Tam Nhật Tĩnh Tâm 2016 tại Hamburg.
16.10.2016 - Ghi hình: Đoàn Thắng

FOTO_3: Tam Nhật Tĩnh Tâm 2016 tại Hamburg. Thánh lễ khai mạc vào Thứ sáu đầu tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, 07.10.2016. Cha Giuse Bùi Quang Minh triển khai đề tài Thương Tích-Thẹo tích-Thánh Tích.

FotoFOTOS_2: Tam Nhật Tĩnh Tâm 2016 tại Hamburg.
13.10.2016 - Ghi hình: Đoàn Thắng

Tiệc liên hoan mừng Quan Thày Thánh Giuse Khang vào Chúa nhật, 09.10.2016.

FotoFOTOS_1b: Tam Nhật Tĩnh Tâm 2016 tại Hamburg.
13.10.2016 - Ghi hình: Đoàn Thắng

Thánh lễ bế mạc và mừng Quan Thày Thánh Giuse Khang vào Chúa nhật, 09.10.2016.

FotoFOTOS_1: Tam Nhật Tĩnh Tâm 2016 tại Hamburg.
13.10.2016 - Ghi hình: Thọ Hoàng

Thánh lễ bế mạc và mừng Quan Thày Thánh Giuse Khang vào Chúa nhật, 09.10.2016.

FotoFOTO: Tam Nhật Tĩnh Tâm 2016 tại Hamburg.
13.10.2016 - Ghi hình: Thọ Hoàng

Thánh lễ thứ bẩy kính Đức Mẹ Mân Côi, 08.10.2016 và sinh hoạt ngày thứ hai với đề tài Thương Tích-Thẹo tích-Thánh Tích.