×

FotoTin Buồn - Cụ Maria Lê Thị Nhường đã qua đời ngày 28.06.2015 tại Hamburg,

Cụ Maria Lê Thị Nhường đã qua đời ngày 28.06.2015 tại Hamburg, hưởng thọ 100 tuổi, Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành tại thánh đường Mariä Himmelfahrt, Hamburg-Rahlstedt vào thứ sáu, 03.07.2015 lúc 10g. Xin Cộng Đoàn cùng hiệp thông với tang quyến cầu nguyện cho linh hồn Cụ Maria.