×

FotoFOTOS: Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg mừng Lễ Quan Thày và Cộng Đoàn Hamburg tưởng nhớ đến vị đại Ân Nhân của Thuyền Nhân Việt Nam, Dr. Rupert Neudeck hôm 05.6.2016.
06.06.2016 - Ghi hình: Thọ Hoàng

Ca Đoàn Thánh Linh Hamburg mừng Lễ Quan Thày và Cộng Đoàn Hamburg tưởng nhớ đến vị đại Ân Nhân của Thuyền Nhân Việt Nam, Dr. Rupert Neudeck hôm 05.6.2016.

FotoFOTOS: Các cháu Thiếu Nhi, Thiếu Niên và Bố Mẹ C.Đ Hannover dâng hoa kính Đức Mẹ tại nhà thờ St. Bernward, Chúa nhật 22.05.2016. Hôm nay một người Tân Tòng và một Bé Trai đã được rửa tội.
02.06.2016 - Ghi hình: Hữu Châu

Các cháu Thiếu Nhi, Thiếu Niên và Bố Mẹ C.Đ Hannover dâng hoa kính Đức Mẹ tại nhà thờ St. Bernward, Chúa nhật 22.05.2016. Hôm nay một người Tân Tòng và một Bé Trai đã được rửa tội.

FotoTin Buồn
08.04.2016 - TTMV-Borsum

Bà Anna Huỳnh Thị Khiêm đã an nghỉ trong Chúa lúc 19g54, ngày 06.4.2016 tại Hamburg Hưởng thọ 80 tuổi. Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 10g – Thứ Sáu, ngày 22.04.2016 tại Thánh Đường Mariä Himmelfarht – Rahlstedt Oldenfelder Str. 23 22143 Hamburg

FotoCha Xứ Peter Wegner - St. Agnes, Hamburg-Tonndorf đã qua đời
07.03.2016 - TTMV-Borsum

Linh mục Peter Wegner sau 16 năm với thiên chức Linh Mục phục vụ Hội Thánh đã ra đi bất ngờ vào thứ sáu, 04.3.2016 tại nhà xứ St. Agnes, Hamburg-Tonndorf. Hưởng thọ 58 tuổi.
Thánh Lễ An Táng do Đức TGM Stefan Heße chủ tế sẽ được cử hành vào lúc 10g – thứ hai, ngày 14.03.2016 tại thánh đường St. Agnes Jenfelser Allee 79 – 22045 Hamburg

FotoFOTOS: Cộng Đoàn Hannover mừng Lễ Giáng Sinh 2015
31.12.2015 - Ghi hình: Thanh Châu & Đức Huân