×

FotoTAM NHẬT TĨNH TÂM 2013 tại HAMBURG với đề tài "Gia Đình Sống Đức Tin"
24.11.2013 - Một Tham Dự Viên

Hamburg – Tháng 10.2013 - Từ nhiều năm nay TAM NHẬT TĨNH TÂM (TNTT) được tổ chức vào đầu tháng 10 cho Cộng Đoàn Công Giáo Hamburg và vùng Bắc Đức đã trở thành một truyền thống quan trọng trong lịch trình những ngày lễ của Cộng Đoàn.